Latest News

News

Systems Medicine Conference in Slovenia

Systems Medicine Conference in Slovenia: National Awareness Event,12th CFGBC Symposium and “Systems Medicine” Workshop took place from June 8th-9th 2017 at Hotel Slon, Ljubljana, Slovenia.

CASyM winter school of Systems Medicine

CASyM winter school of Systems Medicine took place between March 29th and April 1st 2017 in Ljubljana, Slovenia and is entitled »The 3rd SysBioMed hands-on tutorial: Systems Medicine Approaches in Personalized Medicine«

ELIXIR-SI launch & 11TH CFGBC Symposium

The event with motto “Data for Life” took place from September 20th - 21st 2016 at Cankarjev dom and the Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Slovenia.

2012-02-03
Navodila za ročno oblikovanje spletnih strani

Navodila za ročno oblikovanje spletnih strani

Hitra navodila za sestavljanje strani so preprosta. Strani piši kot običajne HTML datoteke, brez odvečnega eksplicitnega oblikovanja. V ta namen je najbolje uporabiti preprost urejevalnik teksta (npr. Notepad). Oblika strani (font, barve, razmaki, oblika tabel) je določena globalno s pomočjo CSS (Cascading Style Sheet) datoteke, ki se doda naknadno in avtomatsko v procesu lepljenja strani. Za oblikovanje lahko uporabimo tudi HTML urejevalnik (npr. Microsoft Frontpage), vendar tak način urejanja ne zagotavlja enotnega izgleda strani.

Format spletnih strani

Spletne strani so lahko v HTML, ASP ali ASPX formatu (končnice .html, .htm, .asp in .aspx).
 • HTML datoteka se s preostalimi deli spletne strani zlepi tako, da se prenese njena vsebina med oznakama <body> </body> na področje, namenjeno vsebini. Glava HTML datotek se zavrže z izjemo spodaj opisanih oznak.
 • ASP in ASPX datoteke se preberejo v celoti in izvedejo na spletnem strežniku (Microsoft IIS 6.0).
 • Datoteke so kodirane v UTF-8 (no BOM) formatu.

Oblikovanje vsebine HTML datotek

Besedilo, ki ga lepimo v stran, naj bi ne bilo oblikovano. V večini obstoječih HTMLjev je zato potrebno pobrisati definicije oblike in velikosti pisav, barve ozadij in podobno. Za naslove je potrebno uporabljati oznake <h1>, <h2> in <h3>, ne <strong>, <large> in podobno.

Glava HTML datotek

Glava mora biti zaprta med oznaki <head> in </head>. Glava se v celoti zavrže z izjemo sledečih oznak:

 • naslov strani: <title>naslov</title>
 • povezava na zunanjo CSS datoteko: <link href="cssFile.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 • definicija jezika: <meta name="language" content="XXX"/>, kjer XXX predstavlja okrajšavo za jezik (slo, eng)

Vsebina HTML datotek

Vsebina mora biti zaprta med oznaki <body> in </body>. Vsebina HTML datoteke se v celoti prenese na področje spletne strani, ki je namenjeno vsebini.

Pogosto uporabljene oznake

Vsako HTML oznako odpremo z <XXX> in končamo z </XXX>, med njima vpišemo vsebino (obstajajo izjeme, npr. oznaka <img ...>). Oznaki <XXX> lahko dodamo dodatne atribute, npr. <XXX atribut="vrednost">.

Osnovne oznake:

 • začetek/konec HTML dokumenta: <html>HTML dokument</html>
 • začetek/konec glave HTML dokumenta: <head>vsebina glave</head>
 • začetek/konec vsebine HTML dokumenta: <body>vsebina HTML dokumenta</body>

Osnovno oblikovanje:

 • odstavek: <p>vsebina odstavka</p>
 • skok v novo vrstico: <br>
 • povezava: <a href="fileName.html">povezava</a>
 • slika: <img src="fileName.jpg">

Naslovi:

 • <h1>naslov</h1>
 • <h2>pod-naslov</h2>
 • <h3>pod-pod-naslov</h3>

Seznami:

 • <ul>seznam (alineje)</ul>
 • <ol>oštevilčen seznam</ol>
 • <li>element seznama</li>

Tabele:

 • <table>tabela</table>
 • <tr>vrstica tabele</tr>
 • <th>vsebina celice v glavi tabele</th>
 • <td>vsebina celice v tabeli</td>
2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.