Latest News

News

Mini simpozij infrastrukturnih centrov

Mini simpozij infrastrukturnih centrov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, bo potekal 21. junija 2018 med 14:00 in 17:00 v srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani na Korytkovi 2.

Taste of Genomics

Taste of Genomics: the 70th anniversary of Prof. Radovan Komel and 13th CFGBC Scientific Symposium will take place from June 20th-21st 2018 at the University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Slovenia.

Systems Medicine Conference in Slovenia

Systems Medicine Conference in Slovenia: National Awareness Event,12th CFGBC Symposium and “Systems Medicine” Workshop took place from June 8th-9th 2017 at Hotel Slon, Ljubljana, Slovenia.

2009-04-15
Achievements

Biotehnologija s farmacijo - center odličnosti

Združena medinstitucionalna programska skupina (KI & MF & UL) P1-0104 'Funkcijska genomika in biotehnologija za zdravje' je dala pobudo za ustanovitev medinstitucionalnega konzorcija, interaktivne mreže, imenovane 'Biotehnologija s farmacijo - center odličnosti', katere namen je povezati nosilce znanstveno-raziskovalne odličnosti na področju biotehnološko in farmacevtsko usmerjenih raziskav ter oba nosilca gospodarskega razvoja, ki sodita v svetovni vrh sodobne generične farmacevtske industrije. To naj bi imelo za posledico opazen dvig ravni slovenskega inovacijskega okolja in naj bi pripeljalo tudi do novih, vrednih proizvodov.

Pobuda je bila vsklajena z uvrstitvijo področja 'biotehnologija s farmacijo' med prioritete Evropskega sklada za regionalni razvoj in s tem povezanega razpisa Vlade RS za sredstva evropske strukturne politike. Združili smo slovenski znanstveno-raziskovalni potencial, ki izkazuje najvišjo raven odličnosti na področju nove biotehnologije, ima dolgoletno tradicijo povezovanja in tudi tekoča sodelovanja z našo farmacevtsko industrijo in vstopa na v EU prioritetno področje funkcijske genomike in biotehnologije za zdravje.

Koordinator centra odličnosti je Univerza v Ljubljani oziroma naša programska skupina, njegova med seboj povezana projekta pa vodita Fakulteta za farmacijo UL (projekt 'Razvoj novih zdravil in bio-čipov') in Kemijski inštitut Ljubljana (ponovno naša programska skupina; projekt 'Načrtovanje, karakterizacija in pridobivanje biofarmacevtikov'). Poleg omenjenih so partnerji centra odličnosti še farmacevtski družbi LEK in KRKA, NIB, IJS, BF UL, VF UL, FRI UL, MF Maribor, ZTM RS, LUI, Celica d.o.o, Educell d.o.o. in CREA d.o.o.

Poglavitni strateški cilj ustanovitve centra odličnosti s partnerji, ki pokrivajo celotno paleto znanj na širšem področju farmacije in biotehnologije, je premagovanje medinštitutskih ovir in s tem kontinuirno, dolgoročno povezovanje ter nadgradnja in zagotavljanje infrastrukture, tehnologij in vrhunskih znanj, kar naj bi ustvarilo inovacijsko okolje, ki bo primerljivo z ostalimi državami EU.

2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.