Language/Jezik: ENG/SLO
Latest News

News

Mini simpozij infrastrukturnih centrov

Mini simpozij infrastrukturnih centrov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, bo potekal 21. junija 2018 med 14:00 in 17:00 v srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani na Korytkovi 2.

Taste of Genomics

Taste of Genomics: the 70th anniversary of Prof. Radovan Komel and 13th CFGBC Scientific Symposium will take place from June 20th-21st 2018 at the University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Slovenia.

Systems Medicine Conference in Slovenia

Systems Medicine Conference in Slovenia: National Awareness Event,12th CFGBC Symposium and “Systems Medicine” Workshop took place from June 8th-9th 2017 at Hotel Slon, Ljubljana, Slovenia.

2013-11-07
 Tadeja Režen's teaching and supervision

TEACHING AND SUPERVISION

TEACHING

  • 2001 - 2006: Teaching assistant at Practical courses in Biochemistry I (Faculty of Medicine, University of Ljubjana)
  • 2007 - present: Teaching assistant at Practical courses in Genomics (Biotechnical Faculty, University of Ljubljana)
  • 2009 - present: Teaching assistant at Biochemistry I special lectures (Faculty of Medicine, University of Ljubjana)
  • 2012 - present: Teaching assistant at Functional Genomics courses (Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana)

SUPERVISION

Co-mentor of M.Sc. thesis:

  • Neža Juvan: Developing methods for in vitro studies of tissue protective effects of erythropoietin in a cell model. 2012

Working supervision of graduation theses or research projects:

  • Nejc Jelen: Priprava in analiza DNA-mikromrež homeostaze holesterola : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jelen], 2004. VIII, 43.
  • Anja Cvikl in Natalija Brecelj: Priprava sond DNA cipa za študij homeostaze holesterola in presnove ksenobiotikov. V: TURK, Martina (ur.), GLAVNIK, Nina (ur.). Zbornik 18. kongresa študentov raziskovalcev Medicinske fakultete v Ljubljani, Ljubljana, 12. april 2006. Ljubljana: Društvo študentov medicine Slovenije, 2006, str. 74-75.
2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.