Latest News
Slides from Steroid Biochemistry 2008 course (undergraduate studies of Medicine and Dental Medicine, Faculty of Medicine University of Ljubljana): first, second and third lecture.

Slides from Functional Genomics course: first, second and third lecture.

Slides from DNA-protein interactions – experimental approaches (graduate course of Genetics and Biotechnology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana): DPI-1a-2008-BF.pdf, DPI-2-2008-BF.pdf, DPI-3-2008-BF.pdf.

2012-03-16
FKKT - Funkcijska genomika

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ BIOKEMIJE FKKT

FUNKCIJSKA GENOMIKA

Nosilci

  • Prof. dr. Damjana Rozman
  • Doc. dr. Uroš Petrovič

Obseg

Izbirni predmet, 5 kreditnih točk

Informacije

Študijski materiali

Prosojnice iz predavanj:
  • Prvo predavanje: Funcijska genomika (PDF) (obnovljeno 29.02.2012)
  • Drugo predavanje: DNA mikromreže (PDF)
  • Tretje predavanje: Naslednja generacija sekvenciranja (PDF)
  • Četrto predavanje: Tehnologija sekvenciranja Roche FLX in GS Junior (PDF)
  • Peto predavanje: Metabolomika (PDF)
2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.