Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno
Prosojnice s predavanj Biokemija steroidov 2008 (dodiplomski štdij Medicine in Dentalne medicine, Univerza y Ljubljani): prvo, drugo in tretje predavanje.

Prosojnice s predavanj Funkcijska genomika: prvo, drugo in tretje predavanje.

Prosojnice s predavanj Uravnavanje izražanja genov – eksperimentalni pristopi (podiplomski študij Genetike in biotehnologije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani): DPI-1a-2008-BF.pdf, DPI-2-2008-BF.pdf, DPI-3-2008-BF.pdf.

2012-02-20
Damjana Rozman's Teaching

Pedagoško delo

Damjana Rozman predava sledece predmete (the information on courses is in Slovene):

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

  • Biokemija I (dodiplomski štdij Medicine in Dentalne medicine, Univerza y Ljubljani)
  • Biokemija steroidov (dodiplomski štdij Medicine in Dentalne medicine, Univerza y Ljubljani) – PROGRAM PREDMETA ZA 2006 )
  • Funkcijska genomika (univerzitetni študij Biokemije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani)

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.