Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno
Prosojnice s predavanj Biokemija steroidov 2008 (dodiplomski štdij Medicine in Dentalne medicine, Univerza y Ljubljani): prvo, drugo in tretje predavanje.

Prosojnice s predavanj Funkcijska genomika: prvo, drugo in tretje predavanje.

Prosojnice s predavanj Uravnavanje izražanja genov – eksperimentalni pristopi (podiplomski študij Genetike in biotehnologije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani): DPI-1a-2008-BF.pdf, DPI-2-2008-BF.pdf, DPI-3-2008-BF.pdf.

2009-11-27
Damjana Rozman at Center for Functional Genomics and Bio-Chips, MF, Ljubljana

Domača stran Damjane Rozman

Damjana Rozman je izredna profesorica biokemije na Inštitutu za biokemijo, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Je tudi gostujoča profesorica Medicinske fakultete Univerze v Zagrebu, Hrvaška.

Leta 1983 je diplomirala na področju organske kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Magistrsko nalogo je zagovarjala leta 1986, doktorat znanosti s področja biokemije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani pa je pridobila leta 1994. Podoktorsko se je v letih 1995 – 1997 izpopolnjevala na Vanderbilt University, School of Medicine, Department of Biochemistry, Nashville, TN, USA (http://www.vanderbilt.edu/) .

Je članica Slovenskega biokemijskega društva, Slovenskega genetskega društva, The Endocrine Society, American Association for the Advancement of Science (AAAS), Society for Research on Biological Rhythms. Je tudi članica Planinske zveze Slovenije in Zveze tabornikov Slovenije.

Področje raziskav

Funkcijska genomika in sistemska biologija:
  • citokrom P450 lanosterol 14α-demetilaze (CYP51)
  • molekularnih mehanizmov izražanja genov naddružine citokromov P-450 (CYP),
  • interakcij med homeostazo holesterola in drugimi signalnimi potmi (metabolizem zdravil, cAMP signalna pot, cirkadični ritem), http://www.steroltalk.net
  • sinteze sterolov s signalnimi lastnostmi v smislu tkivne specifičnosti in fiziološke vloge
2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.