Latest News

News

Mini simpozij infrastrukturnih centrov

Mini simpozij infrastrukturnih centrov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, bo potekal 21. junija 2018 med 14:00 in 17:00 v srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani na Korytkovi 2.

Taste of Genomics

Taste of Genomics: the 70th anniversary of Prof. Radovan Komel and 13th CFGBC Scientific Symposium will take place from June 20th-21st 2018 at the University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Slovenia.

Systems Medicine Conference in Slovenia

Systems Medicine Conference in Slovenia: National Awareness Event,12th CFGBC Symposium and “Systems Medicine” Workshop took place from June 8th-9th 2017 at Hotel Slon, Ljubljana, Slovenia.

2016-06-03
Laboratory meetings at CFGBC

Laboratory meetings

Laboratory meetings of programme group Functional Genomics and Biotechnology for Health take place at Institute of Biochemistry (IBK), Vrazov trg 2 or at Centre for Functional Genomics and Bio-chips (CFGBC), Zaloska 4 on Monday at 13:00. Presentations should not exceed 30 minutes.
Date Lab meeting Location Title
06.06.2016 Caitlin Smith IBK s2 Genetic & metabolic predictors of preterm birth
23.05.2016 Tanja Cvitanović IBK s2
09.05.2016 Elena Spasovska IBK s2 The effect of alpha–tocopherol on the activity on glutathione peroxidase and glutathione reductase in the kidneys in Wistar rats with induced ageing
18.04.2016 Christiane Rennert IBK s2 Sex-specific gene regulation in liver metabolism – Connection of Hedgehog signaling and steroidogenesis
11.04.2016 Nuša Trošt IBK s2 Vloga proteina gama-klotho v signalni poti fibroblastnega rastnega dejavnika 19 in njegov vpliv na preživetje ter proliferacijo rakavih celic
04.04.2016 Marija Rogar IBK s2 Vpliv polimorfizmov v segregacijskih genih na razvoj raka želodca
14.03.2016 Tinkara Šilc, Danijela Vočanec IBK s2 Analiza genetske variabilnosti gena za eritropoetin pri družinski eritrocitozi
29.02.2016 GSO izobraževanje IBK s2
15.02.2016 Ivana Jovčevska IBK s2 Glioblastoma proteins
01.02.2016 Marko Vidak IBK s2 Effects of flavonoids from food and dietary supplements on glial and glioblastoma multiforme cells
11.01.2016 Kaja Blagotinšek IBK s2 Funkcionalni pomen območja v tretji znotrajcelični zanki za specifičnost delovanja dolge oblike dopaminskega receptorja tipa 2 (d2l-r)
07.12.2015 Katarina Uršič IBK s2 Preiskava promotorskega polimorfizma v genu MAOA pri žrtvah samomora in polimorfizmov gena TPH2 pri osebah s sindromom odvisnosti od alkohola
24.11.2015 Máté Déri IBK s2 There and here, what I am doing at home and in my traineeship
09.11.2015 Mirjana Liović IBK s2 The ATM/Chk2 pathway of the DNA damage response is altered in severe EBS keratinocytes
12.10.2015 Sandra Ropret IBK s2 Študij povezave polimorfizmov posameznih nukleotidov (SNP) v genih nevrotrofnega sistema s samomorom
28.09.2015 Radovan Komel, Damjana Rozman nova IBK Introduction; P450 conference @ Japan

Previous events

2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.