Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno

News

14th CFGBC Symposium

14th CFGBC Scientific Symposium taking place on June 11th 2019 at the Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Slovenia

Symposium - Systems medicine in clinical practice

Symposium "Systems medicine in clinical practice" will take place in June 10th-11th 2019 at University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Ljubljana, Slovenia.

2019-05-21
 Mednarodni simpozij Sistemska medicina v klinični praksi

Mednarodni simpozij
Sistemska medicina v klinični praksi

10. – 11. junij 2019

Spoštovani!

Z velikim veseljem vas vabimo, da se udeležite Mednarodnega simpozija Sistemska medicina v klinični praksi, ki bo potekal med 10. in 11. junijem 2019 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Simpozij »Sistemska medicina v klinični praksi«, Ljubljana, Slovenija, 10/06/ 2019-11/06/2019 je bil akreditiran pri Evropskem akreditacijskem svetu za stalno medicinsko Izobraževanje (EACCME®) z 6 evropskimi krediti CME (ECMEC®). Vsak zdravnik lahko zahteva samo tiste ure kreditiranja, ki jih je dejansko preživel na izobraževalni dejavnosti.

Sistemska medicina predstavlja novo raziskovalno metodologijo, ki povezuje področja sistemske biologije, medicinske prakse in skupnost pacientov. Uporaba pristopa sistemske medicine predstavlja prvi korak k personalizirani medicini. Simpozij bo združil zdravnike in raziskovalce, ki delajo na področju sistemske medicine, kjer bodo predstavili, kako je oziroma bo ta metodologija uporabljena v klinični praksi. Povezovanje celotne skupnosti bo opolnomočilo zdravnike, da bodo lahko uporabili orodja sistemske medicine za bolj precizno in finančno ugodno ter učinkovito diagnozo in zdravljenje pacientov.

ERACoSysMed, ki predstavlja prvi ERA-NET projekt iz področja sistemske medicine pod okriljem EU programa Obzorje 2020, stremi k boljšemu razumevanju bolezni preko uporabe sistemske medicine ter preko spodbujanja sodelovanja med zdravniki, pacienti, sistemskimi biologi, bioinformatiki, modelerji, genetiki, farmakologi idr.

V imenu ERACoSysMed vas Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Medicinsko fakulteto, Univerze v Ljubljani vabi k udeležbi na Mednarodnem simpoziju Sistemska medicina v klinični praksi.

Veselimo se vašega obiska!


doc. dr. Tadeja Režen
dr. Eva Batistaprof. dr. Damjana Rozman
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športMedicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.