Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno

News

14th CFGBC Symposium

14th CFGBC Scientific Symposium taking place on June 11th 2019 at the Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Slovenia

Symposium - Systems medicine in clinical practice

Symposium "Systems medicine in clinical practice" will take place in June 10th-11th 2019 at University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Ljubljana, Slovenia.

2017-04-13
 Konferenca o sistemski medicini: ERACoSysMed
Kaj je ERACoSysMed?

ERACoSysMed

ERA-NET iniciativa ERACoSysMed »Collaboration on Systems Medicine funding to promote the implementation of systems biology approaches in clinical research and medical practice« je pričela z delovanjem januarja 2015. Instrument CSA Systems Medicine -CASyM je zasnoval strategijo za implementacijo sistemske medicine v Evropi. Le-ta predstavlja strateški vodič pri oblikovanju temeljnih ciljev ERACoSysMed-a. 14 financerskih organizacij, ki sodelujejo v ERACoSysMed, vključujoč Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Slovenije, je združilo moči, da bi okrepilo implementacijo pristopov sistemske biologije v kliničnih raziskavah in medicinski praksi v Evropi in Izraelu. Izziv ustanavljanja področja sistemske medicine v Evropi je bil naslovljen preko razvoja transnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi ministrstvi in financerskimi organizacijami ter preko skupnega raziskovalnega financerskega okvira za sistemsko medicino.

Cilji iniciative ERACoSysMed:
  • Okrepitev raziskovalne skupnosti preko nacionalnih meja kot tudi preko posameznih raziskovalnih področij z dolgoročnim ciljem implementacije sistemske medicine v Evropi
  • Ustanavljanje mreže financerskih organizacij za sistemsko medicino
  • Vzpodbujanje in implementacija skupnih transnacionalnih razpisov za raziskovalne predloge
  • Ustanovitev platforme za implementacijo ukrepov priporočenih s strani CASyM strategije

Nacionalni dogodek osveščanja in delavnica »Osnove sistemske medicine«

Da bi dvignili raven osveščanja v klinični praksi in preko nje, ERACoSysMed načrtuje dogodke, preko katerih obvešča zdravnike, društva pacientov ter druge deležnike o pristopih in zgodbah o uspehu iz področja sistemske medicine. Zdravniki in pacienti lahko preko dogodkov osveščanja pridobijo informacije o tem, kako lahko sistemska medicine prispeva k preventivi, diagnozi in zdravljenju bolezni. Pripravljenost deležnikov, da omogočijo dostop do potrebnih kliničnih in osebnih podatkov je ključnega pomena za dolgotrajni uspeh sistemske medicine. Večina zdravstvenih centrov klinik in univerz trenutno nima izkušenj s sistemsko medicino. Zaradi tega zdravniki in raziskovalci v takšnih organizacijah potrebujejo izobraževanje, da se lahko seznanijo zorodji, ki jih sistemska medicina zagotavlja, ter jih v praksi uporabijo. Na osnovi tega lahko klinične skupine lažje najdejo konzorcijske partnerje in se pridružijo prijavi na razpise. Da bi povečali vpliv na nacionalni ravni in povečali število sodelujočih deležnikov, je vsak dogodek prirejen v drugi državi partnerici ERACoSysMed-a. Do sedaj sta bila organizirana dva, in sicer prvi na Nizozemskem in drugi v Izraelu. Tretji dogodek bo gostila Slovenija, pri čemer bo sovpadal z delavnico »Osnove sistemske medicine«, kjer bodo predstavljeni izsledki raziskave o sistemski medicini, opravljene med univerzami in splošnimi deležniki.

2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.