Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno

News

14th CFGBC Symposium

14th CFGBC Scientific Symposium taking place on June 11th 2019 at the Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Slovenia

Symposium - Systems medicine in clinical practice

Symposium "Systems medicine in clinical practice" will take place in June 10th-11th 2019 at University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Ljubljana, Slovenia.

2017-04-13
 Systems Medicine Conference in Slovenia

Konferenca o sistemski medicini
Nacionalni dogodek osveščanja – 8. junij 2017
&
12. CFGBC simpozij – 9. junij 2017
in delavnica o sistemski medicini

Sistemska medicina predstavlja raziskovalno metodologijo, ki povezuje področja sistemske biologije, medicinske prakse in skupnost pacientov. Sistemska medicina bo kot novo orodje za raziskovalce medicinskih ved in zdravnike omogočila bolj precizno in finančno ugodno ter učinkovito diagnozo in zdravljenje. Uporaba pristopa sistemske medicine predstavlja prvi korak k personalizirani medicini.

ERACoSysMed, ki predstavlja prvi ERA-NET projekt iz področja sistemske medicine pod okriljem EU programa Obzorje 2020, stremi k boljšemu razumevanju bolezni preko uporabe sistemske medicine ter preko spodbujanja sodelovanja med zdravniki, pacienti, sistemskimi biologi, bioinformatiki, izdelovalci modelov, genetiki, farmakologi idr. Z namenom dviga ravni osveščenosti o sistemski medicini in njenih priložnostih v dnevni klinični praksi, ERACoSysMed načrtuje dogodke osveščanja v državah, ki so partnerice v ERACoSysMed iniciativi.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je kot slovenski partner v ERACoSysMed iniciativi, skupaj z Medicinsko fakulteto, Univerze v Ljubljani odgovoren za organizacijo dvodnevnega dogodka. V imenu ERACoSysMed vas ministrstvo vabi k udeležbi na Konferenci o sistemski medicini, ki bo potekala v hotelu Slon v Ljubljani med 8. in 9. junijem 2017.

Veselimo se vašega obiska!


doc. dr. Tadeja Režen
dr. Eva Batistaprof. dr. Damjana Rozman
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športMedicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Center for Functional Genomics and Bio-chips.